Ulkoporeallaskauppa.fi on nyt Porello! Tutustu ulkoporealtaiden lisäksi upeaan grilli- ja saunavalikoimaan.

Takuuehdot

 

Huolehdi viikoittain allasveden ja suodattimen puhtaudesta. Varmistu, että altaassa on vettä vähimmäismäärä, muuten ulkoporealtaan toiminta häiriintyy. Mene kylpyyn aina suihkun kautta ja pidä lämpökansi porealtaan päällä, kun siinä ei kylvetä. Wellis-altaiden tekniikan takuu kaksi vuotta, allaskuoren takuu 10 vuotta.

Takuu alkaa altaan toimituspäivästä. Asiakkaan on poreallasta vastaanottaessa tarkastettava paketti mahdollisten kuljetus- tai varastointivaurioiden varalta. Havaituista puutteista tai vaurioista on ilmoitettava heti kuljetusliikkeelle ja Pooltech Oy:lle. Valokuvaa mahdolliset ongelmakohdat.

Ostajan/asiakkaan on noudetettava käyttöohjeita. Toimittaja (Pooltech Oy) ei ole vastuussa altaan asennuksesta (ellei toisin sovita) tai käytöstä. Ohjeidenvastainen asennus, käyttö tai yleinen laiminlyönti ei ole Pooltechin vastuulla. Laiminlyönnillä tarkoitetaan esim alhaista vedenpintaa, suodattimen likaisuutta tai hoitoaineiden väärää käyttöä tai käyttämättömyyttä. Altaan omistaja on aina vastuussa vedenlaadusta, ei koskaan toimittaja tai valmistaja. Huolehdi erityisesti veden pH-arvosta, sillä alhainen pH-arvo voi pilata niskatyynyt ja lämpökannen alapinnan. Alhaisen pH-arvon aiheuttamat ongelmat eivät kuulu takuun piiriin, sillä käyttäjä on velvollinen huolehtimaan veden puhtaudesta.

Allasta ei saa säilyttää tyhjänä pakkasella. Myöskään kesäaikaa altaan pitämistä tyhjänä ei suositella.

Takuu ei kata sähkökatkosta tai muista sähköverkkoon liittyviä ongelmia.

Ulkoporealtaan sivukyljet tulee tarvittaessa saada auki mahdollisia huoltotoimenpiteitä varten. Mahdolliset terassi- ja/tai muut rakenteet tulee purkaa asiakkaan toimesta ennen sovittua huoltotoimenpidettä. Mikäli Pooltech Oy tai valtuuttamamme huoltomies ei pääse tekemään huoltoa esteettömästi, huoltotoimenpide keskeytetään tai rakenne- ja muista töistä laskutetaan asiakasta tuntityönä.

Mahdollinen aiheeton huoltokäynti laskutetaan toteutuneiden tuntien ja ajokilometrien mukaan.

Pooltech Oy tai Pooltech Oy:n valtuuttama alihankkija tekee tarvittavat huoltotoimenpiteet kohtuullisessa ajassa.

Toimittaja tai tuotteen valmistaja eivät ole korvausvelvollisia mitään suoria tai välillisiä vahinkoja, jotka koskevat mitä tahansa taloudellista tappiota tai omaisuusvahinkoa. Myöskään altaassa oleva käytön estävä vika ei johda korvaukseen.

Itse aiheutetut vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Lämpökansi ja niskatyynyt eivät kuuluu takuun piiriin vaan ne lasketaan kuluviksi osiksi.